Koopvaardij

Instruction vessel Kaatje

Voor deze pagina hebben we enkele koopvaardijschepen geselecteerd. Een aantal daarvan is afkomstig uit ons boek Nederlandse Oorlogsschepen 1940-1945 omdat zij door de Koninklijke Marine bij het uitbreken van de oorlog werden gevorderd. Het zeilschip hierboven is nimmer te water gelaten: Het gaat hier om het instructieschip Kaatje dat als betonnen casco werd neergelegd op de binnenplaats van de Kweekschool voor de Zeevaart. Thans vervult het schip dezelfde functie in Enkhuizen.

Onze website maakt gebruik van lage-resolutie afbeeldingen om het oproepen van pagina's niet onnodig te vertragen. Neem contact met ons op als je met illustraties van een hogere kwaliteit wil werken.